Privacy

Algemeen

Stichting We Have A Dream zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor overig gebruik zal er eerst toestemming aan u worden gevraagd. Door het gebruik van de website verklaart u deze algemene en privacy  voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Bezoekers van onze site en contact via emailadres

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website (cookies). Daarnaast verzamelt Stichting We Have A Dream slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door u ter beschikking is gesteld. Dit is het geval om dienst, product of informatie te kunnen bieden die u bij ons afneemt. Denk hierbij aan het kopen van een kaartje(s) voor onze benefietconcerten, een abonnement op onze nieuwsbrief, een bericht in ons blog of een vraag stellen via ons contactformulier.

 

Persoonsgegevens

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

-geslacht

-naam (voor- en achternaam)

-adres

-land

-emailadres

-telefoonnummer

 

Gebruik persoonsgegevens

Stichting We Have A Dream gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens bij de online kaartverkoop voor verzending van het eticket en voor contactgegevens bij evt. calamiteiten. (denk dan bijv. aan annulering van de voorstelling, wijziging in aanvangstijd of locatie).  Voor adequate en veilige verwerking is de betaling van de toegangskaarten ondergebracht bij een betrouwbare partner (volgt). Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het aankondigen en communiceren van nieuwe voorstellingen (opt-in). In het blog op de website wordt uw naam en recensie getoond. Bij het contactformulier voor vragen of contact gebruiken wij uw gegevens om contact te krijgen of uw vragen te beantwoorden. 

 

Website


Door het gebruik van de website verklaart u deze algemene en privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Facebook 

Facebook is de eigenaar van gegevens die u bij Facebook achterlaat als u een account heeft. Denk aan leeftijd, geslacht, woonachtig in regio, interesses, etc. Stichting We Have A Dream gebruikt advertenties op Facebook om onze voorstellingen en activiteiten toe te spitsen op de doelgroep met deze interesses.

 

Youtube


Filmmateriaal van onze voorstellingen worden openbaar getoond op youtube. Daarbij wordt het in beeld brengen van publiek of bezoekers zo veel mogelijk vermeden.

 


Cookies 

Stichting We Have A Dream kan mogelijk gebruik maken van cookies teneinde de besturing en navigatie van onze website te kunnen faciliteren.  U kunt cookies uitzetten via uw browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser voor het instellen van uw cookie voorkeuren. 


 

Google Analytics

Stichting We Have A Dream maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website.

Beveiliging

Stichting We Have A Dream doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Het beheer van persoonsgegevens is ondergebracht bij het bestuur van onze stichting. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Stichting We Have A Dream diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Stichting We Have A Dream met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Wij handelen binnen de EU. We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor u ze met Stichting We Have A Dream heeft gedeeld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals wettelijk vastgelegd. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

 

Uw rechten

U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Stichting We Have A Dream via onderstaand contactadres. Indien u van mening bent dat Stichting We Have A Dream met betrekking tot uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Stichting We Have A Dream kan wijzigingen aanbrengen in haar voorwaarden en privacy statement. Het meest actuele statement is geplaatst op onze website.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Stichting We Have A Dream dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

 

Stichting We Have A Dream

email: info@we-have-a-dream.nl

website: www.we-have-a-dream.nl

Algemene voorwaarden

Algemeen

Stichting We Have A Dream is gevestigd te Geleen, geregistreerd onder KvK 72791632. Stichting We Have A Dream organiseert benefietconcerten voor uiteenlopende regionale goede doelen en is eigenaar en beheerder van de website www.we-have-a-dream.nl. Zoektermen en naamgeving als 'wehaveadream' en 'benefietconcert' zijn gerelateerd aan onze stichting. We zijn bereikbaar via emailadres:  info@we-have-a-dream.nl

 

Restitutie

Toegang tot onze benefietconcerten is mogelijk met een toegangsbewijs. U dient het toegangsbewijs op verzoek te tonen aan de kassa. Bij calamiteiten of niet doorgaan van de voorstelling vanwege oorzaak binnen onze stichting geven wij, op verzoek,  restitutie van de entreeprijs of de stichting zal een alternatief aanbieden. Het bestuur is verantwoordelijk voor restitutie.

 

Website

Alle informatie op de website www.we-have-a-dream.nl wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Stichting We Have A Dream is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden/websites waarnaar wordt verwezen.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om enige, in welke vorm dan ook, informatie zonder schriftelijke toestemming van de stichting te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Benefietconcerten en foto’s vallen onder het auteursrecht.

 

Klachtenservice

Stichting We Have A Dream stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.

 

Contact via info@we-have-a-dream.nl